SISTEMUL DE PROMOVARE A E-SRE DIN ROMÂNIA

Father_Sun_Mandala_by_JewelflyCine beneficiază de sistemul de promovare? E-SRE produsă din energie eoliană, energie solară, geotermală, biomasă, a valurilor, hidrogen, precum şi energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu o putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW, puse în funcţiune sau modernizate începând cu anul 2004.

Care este sistemul de promovare? România a adoptat sistemul cotelor obligatorii combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi la preţuri limitate inferior şi superior de către ANRE.

Ce înseamna cote obligatorii? Pentru fiecare an, începând din 2005 şi până în 2012 inclusiv, sunt stabilite prin lege, cote obligatorii de E-SRE pe care furnizorii de energie electrică trebuie sa le furnizeze consumatorilor deserviţi.

Furnizorii de energie electrică demonstrează îndeplinirea cotelor prin numărul de certificate verzi (CV) achiziţionate care trebuie să fie egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii şi cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor.

Pentru neîndeplinirea cotei anuale obligatorii furnizorii platesc la OTS contravaloarea CV neachiziţionate, astfel:

– în perioada 2005-2007, la o valoare reprezentând o dată şi jumătate valoarea maximă de tranzacţionare a certificatelor verzi;

– de la 1 ianuarie 2008, la o valoare dublă faţă de valoarea maximă de tranzacţionare a certificatelor verzi

. Baza legală

Legislaţie primară în domeniul SRE

 1.  Legea energiei electrice nr. 318/2003
 2.  HG nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie
 3.  HG nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenrabile de energie
 4.  HG nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie
 5.  HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
 6.  HG nr. 958/2005 pentru modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

Legislaţie secundară în domeniul SRE:

 1. Ordinul ANRE nr. 23/2004 privind procedura de supraveghere a emiterii garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie
 2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 15/2005
 3.  Metodologia de stabilire a valorilor minime şi maxime de tranzacţionare a certificatelor verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2005
 4.  Ordinul ANRE nr. 20/2005 privind aprobarea valorilor minime şi maxime de tranzacţionare a certificatelor verzi

 

SI TOATE  Modificarile ulterioare

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

​Panouri​ fotovoltaice​ ​cu cel mai bun randament al investitiei ​ produc energie electrica la umbra, cand plou​a, e ceata, ​testate la grindina de 45mm- panouri fotovoltaice preturi bune de la SOLARWATT cu 30 ani garantie performanta de 87%, 5 ani Asigurare completa la riscuri pentru tot sistemul. Sisteme fotovoltaice dintr-o singura sursa 100% GermaniaDetalii
+ +