Acte Necesare Producerii energiei Electrice Fotovoltaice