Acte Necesare Producerii De Energie Electrica Fotovoltaica