Sisteme fotovoltaice-Legislatie 31/12/2013

Legislatia in vigoare care guverneaza  proiectarea,avuzarea, punerea in functiune si producerea energiei electrice din surse regenerabile.

A.    AUTORIZATIE DE CONSTRUIR

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare*)Forma sintetică la data 14-May-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct® LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în  construcţii HOTARÂRE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutuluicadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii

B. RACORDARE LA REA, ACREDITARE 1.Legislatie primara 

HG 994/2013 privind aprobarea masurilor de reducere a numarului de certificate verzi in situatiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) si f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie–    MO 788/16.12.2013 OUG nr. 79/2013 privind modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie   MO 390/29.06.2013  OUG nr. 57/2013 – privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Data: 10.06.2013  MO 335/7.06.201  Legea nr. 134 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 88 /2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energieMO 505/ 23.07.2012 OUG nr. 88 /2011 -privind modificarea si completarea Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  MO 736/ 2011 Legea 139 /2010 de modificare si completare a Legii nr. 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie OG 29 /2010 privind modificarea si completarea -Legii 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare  a producerii energiei din surse regenerabile. MO 613/31.08.2010 MODIFICA Legea 220/2008 Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Republicata. MO 577/13.08.2010 MODIFICATA prin O.G. 29 /2010 OG 22 /2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie MO nr. 628/ 29 aug 2008 Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie MO 743 /2008.  Modificata de Legea 139/ 2010. Republicata in  MO 577/2010

2.Acreditare  sisteme promovare

Ord 55/2013 – privind modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de E-SRE aprobat prin Ordinul ANRE nr. 42/2011 Data: 13.08.2013 MO 508/12.08.2013 Ord 17 /2013 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile prin certificate verzi, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 6/2012 Data: 02.04.2013  MO 181/01.04.2013 Ord. 37 /2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ord. 42 /2011.  Ord. 42 /2011 – Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi Data: 20.10.2011 M.O. nr. 770 din 01.11.2011.  Modificat prin Ordinul 55/2013Abroga Ord. 39 /2006 si Ord 44 /2007. Modificat prin Ord. 37 /2012

3.Piata de Certificate Verzi

Ord 57/2013 – Regulament de organizare si functionare a pietei de certificate verziData: 20.08.2013 MO 518/19.08.2013 Ord 56/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de emitere a     certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul nr. 43/2011 Data: 31.07.2013     MO  472/30.07.2013

4.Cadrul de reglementar

Evaluarea cadrului de reglementare si actiuni necesare privind producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie

    5.   Racordare la  SEN-

Ordin – pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public ,  MO nr. 514/1908/2013  ntra in vigoare la data abrogarii HG 0/2008. Regulament intrat in vigoare odata cu publicarea in MO, Partea I nr. 799/18.12.2013 a H.G. nr. 1028/2013 privind abrogarea H.G. nr. 90/2008– Tipul  fisierului WINRAR H.G. nr. 1028/2013 privind abrogarea H.G. nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public  Data: 19.12.2013    MO 799/18.12.2013Abroga HG 90/2008 Ord. 30/2013 – aprobarea Normei tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice  Data: 30.05.2013   MO 312/30.05.2013

Ord. 16 /2012 -pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice in vecinatatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distributie  Data: 11.05.2012. MO 339 /18 mai 2012  Abroga ord. 34 /2005

Informatii specifice privind racordarea la retelele electrice, inclusiv adresele si datele de contact ale centrelor de relatii cu clientii si formularele de cereri, pot fi obtinute consultand site-urile proprii ale operatorilor de distributie concesionari, la urmatoarele adrese electronice:

Informatii racordare

Ghid pentru racordarea producatorilor la retelele electrice de interes public data: 13.04.2011Data 04.10.2012. MO 710 / 2012. Modifica Ord. 42 /2011  

Linkuri Utile

ANRE(Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei): ANRE

ENEL Romania Energie: ENEL

Electrica furnizare: ELECTRICA

RPIA(Romania Photovoltaic Industry Asociation) RPIA

Monitorul juridic: conditii de racordare sistem fotovoltaic Monitorul juridic

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

​Panouri​ fotovoltaice​ ​cu cel mai bun randament al investitiei ​ produc energie electrica la umbra, cand plou​a, e ceata, ​testate la grindina de 45mm- panouri fotovoltaice preturi bune de la SOLARWATT cu 30 ani garantie performanta de 87%, 5 ani Asigurare completa la riscuri pentru tot sistemul. Sisteme fotovoltaice dintr-o singura sursa 100% GermaniaDetalii
+ +