Este necesara autorizarea instalatiilor fotovoltaice?

Este necesara autorizarea instalatiilor fotovoltaice?

Raspuns:  DA, pentru  instalatiile fotovoltaica On-Grid( cu conectare la reteaua nationala) ,conform legislatiei in vigoare ,este necesar a se intocmi un dosar cu documente  in vederea  eliberarii autorizatiilor, avizelor si inregistrarii  ca producator de energie electrica din surse regenerabile, dupa cum urmeaza:

Acte emise de autoritatea administraţiei publice judeţene saulocale, după caz:

1. certificat de urbanism – conţine inclusiv precizari privind toate avizele care trebuie obţinute;

  1.  autorizaţie de construire.

Acte emise de operatorul reţelei electrice la care se racordează instaţia 1. Aviz de amplasament – emis confom Metodologiei pentru emiterea avizalor de amplasament aprobată prin Ordin ANRE nr. 38/2003;

2.Aviz tehnic de racordare – emis conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes local, aprobat prin HG nr. 867/2003.
Acte emise de ANRE A.       autorizaţie de înfiinţare a. . conform Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG nr. 540/2004 si toate modificarile ulterioareb.   numai pentru obiective energetice având puterea instalată mai mare de 10 MW .B.  licenţa de producere E-SREa.  conform Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG nr. 540/2004;b.  numai pentru obiective energetice având puterea instalată mai mare de 250 kW;C.  calificarea pentru producţie prioritară de energie electrică – conform Regulamentului pentru calificare a producţiei prioritare de energie electr

  Intotdeauna clientii nostri sunt importanti , deacea ne-am pregatit si avem experienta si instrumentele necesare pentru a veni in intampinare cu solutii simple, ieftine si rapide  pentru proiectare si montajul sistemelor fotovoltaice Oferim consultanta de specialitate celor care oresc instalarea unui sistem fotovoltaic in co