ELECTIC UP program finantare fotovoltaice IMM si HoReCa

10KW panouri solare SOLARWAT 335w,panouri fotovoltaice preț,productie

Electric UP -Oferta sisteme cu panouri fotovoltaice de 27 kWp – 100 kWp on-grid pentru autoconsum, și staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice

Consultanta, management, proiectare, livrare, montaj, monitorizare si mentenanta

Programul Electric Up este un ajutor de la stat care acordă o finanțare nerambursabilă de până la 100.000 de euro IMM-urilor si  firmelor din sectorul HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp, precum și a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
CONCRET-cine suntem si cum va putem ajuta

Suntem o echipa puternica care lucreaza de mai mult de 10 ani in domeniul fotovoltaic pentru pre-due diligence, proiectare, montaj,monitorizare/mentenanta parcuri fotovoltaice. Suntem antrenati in SUA, UK si avem ingineri si tehnicieni atestati ANRE tip A si B, specialisti calificati in Romania in meseria de montator panouri fotovoltaice ( COR 741103) competente certificate in Managementul proiectelor fotovoltaice, specialisti in IT (nedumeriti? -pentru a seta si conecta invertoarele la platformele online pentru monitorizare  si optimiza productiei unui sistem fotovoltaic,, pentru a obtine rapoarte de monitorizare a productiei si consumului din platformele online sunt necesare competentele unui inginer IT)

Noi suntem

PARTENER SOLARWATT-Germani in Romania. Este unul dintre cei mai cunoscuti producatori de echipamente fotovoltaice in Europa pentru calitatea si fiabilitatea echipamentelor

CE OFERIM:

1.La inregistrare si depunerea documentelor:

 • Consultanta pentru alegerea optima a sistemului fotovoltaic in functie de consum, capacitatea de incarcare a statiilor de reincarcare corelate cu punctajul grilei de evaluare a programului de finantare Electric Up
 • Calculul PAEpv
 • Calculul raportului de performanta PR in conformitate cu IEC 71624/2017
 • Validarea curbei de consum estimat pentru 12 luni dupa implementarea proiectului

2.Dupa semnarea contractului de finantare

 • Managementul proietului
 • Proiectul sistemului fotovoltaic
 • Livrarea echipamentelor- TOTUL dintr-o singura sursa-SOLARWATT – certificat 100% produs in Germania
 • Montaj
 • Conectarea sistemului pe platforma SOLARWEB
 • Elaborare dosar de racordare
 • Participare alaturi de oamenii distribuitorului local la punere in functiune
 • Rapoarte monitorizare
 • Mentenanta

Conf Ghidului Electric Up, Art.11, al î) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

ANEXA 1

LISTĂ prevăzută la articolul 32 din tratat
CAPITOLUL 1 Animale vii
CAPITOLUL 2 Carne şi organe comestibile
CAPITOLUL 3 Peşti, crustacee şi moluşte
CAPITOLUL 4 Lapte şi produse lactate; ouă de pasăre; miere naturală
CAPITOLUL 5
05.04 Intestine, vezici şi stomacuri de animale, întregi sau tranşate, altele decât cele de peşte
05.15 Produse de origine animală, nedenumite sau cuprinse în altă parte; animalele moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii pentru consumul uman
CAPITOLUL 6 Plante vii şi produse de floricultură
CAPITOLUL 7 Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari
CAPITOLUL 8 Fructe comestibile; coajă de agrume şi de pepene galben
CAPITOLUL 9 Cafea, ceai şi condimente, cu excepţia maté-ului (nr. 09.03)
CAPITOLUL 10 Cereale
CAPITOLUL 11 Produse de panificaţie; malţ; amidoane şi fecule; gluten; inulină
CAPITOLUL 12 Seminţe şi fructe oleaginoase; sâmburi, seminţe şi fructe diverse; plante industriale şi medicinale; paie şi furaje
CAPITOLUL 13
fostul 13.03 Pectină
CAPITOLUL 15
15.01 Osânză şi alte grăsimi de porc presate sau topite; grăsime de pasăre presată sau topită
15.02 Seuri (ale speciilor bovină, ovină şi caprină) brute sau topite, inclusiv seurile denumite „primul suc”
15.03 Stearină solară; oleo-stearină; ulei de osânză şi oleo-margarină neemulsionată, fără amestec şi neprelucrată
CAPITOLUL 15
15.04 Grăsimi şi uleiuri de peşte şi mamifere marine, chiar şi rafinate
15.07 Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinate
15.12 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar si rafinate, dar nepreparate
15.13 Margarină, înlocuitor de osânză şi alte grăsimi alimentare preparate
15.17 Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau din ceară animală sau vegetală
CAPITOLUL 16 Preparate din carne, peşte, crustacee şi moluşte
CAPITOLUL 17
17.01 Zahăr din sfeclă şi din trestie, în stare solidă
17.02 Alte tipuri de zahăr; siropuri; înlocuitori de miere, chiar si amestecaţi cu miere naturală; zahăr şi melasă caramelizate
17.03 Melasă, chiar şi decolorată
17.05* Diverse tipuri de zahăr, sirop şi melasă aromatizate sau cu adaos de coloranţi (inclusiv zahărul vanilat sau vanilina), cu excepţia sucurilor de fructe cu adaos de zahăr în orice proporţie
CAPITOLUL 18
18.01 Boabe de cacao întregi şi zdrobite, brute sau măcinate
18.02 Coji, piele, pelicule şi deşeuri de cacao
CAPITOLUL 20 Preparate din legume, zarzavaturi, fructe şi alte plante sau părţi din plante
CAPITOLUL 22
22.04 Must de struguri parţial fermentaţi, chiar dacă fermentaţia este oprită prin alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului
22.05 Vin din struguri proaspeţi; must de struguri proaspeţi oprit din fermentaţie (inclusiv mistelă)
22.07 Cidru, vin de pere, hidromel şi alte băuturi fermentate
CAPITOLUL 22
(continuare)
fosta 22.09* Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie şi obţinut din produse agricole prevăzute în anexa I la Tratat, cu excepţia rachiurilor, lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase şi preparate alcoolice compuse (numite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor
22.10 (*) Oţeturi comestibile şi înlocuitori comestibili ai acestora
CAPITOLUL 23 Resturi şi deşeuri din industria alimentară; alimente preparate pentru animale
CAPITOLUL 24
24.01 Tutun brut sau nefabricat; deşeuri de tutun
CAPITOLUL 45
45.01 Plută naturală brută şi deşeuri de plută; plută concasată, granulată sau praf
CAPITOLUL 54
54.01 In brut, dărăcit, scărmănat, pieptănat sau tratat în alt mod, dar netors; câlţi şi deşeuri (inclusiv scame)
CAPITOLUL 57
57.01 Cânepă (Cannabis sativa) brută, dărăcită, scărmănată, pieptănată sau tratată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri (inclusiv scame) * Poziţie adăugată prin articolul 1 din Regulamentul Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 7a din 18 decembrie 1959 (JO 7, 30.01.1961, p. 71/61).

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HoReCa, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) este persoană juridică conform prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
b) în cazul operatorilor economici din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 , cu modificările și completările ulterioare;
c) deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
e) are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
f) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) nu este declarat a fi într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației financiare;
h) se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
i) se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
î) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
j) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii

Totuși, când vine vorba despre cei din HoReCa, doar firmele cu următoarele coduri CAEN vor putea cere bani în cadrul programului Electric Up:

 • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
 • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată;
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
 • 5590 – Alte servicii de cazare;
 • 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație;
 • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
 • 5629 – Alte activități de alimentație;
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
 • 9329 – Alte activități recreative și distractive.

Documentele pe care le depune Beneficiarul sunt:
a) cererea de finanţare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid cu semnătură electronică;
b) certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;
c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, scanată;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;
e) documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului. În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund, în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor respective, scanat;
f) certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
i) extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales, scanat;
î) atestatul ANRE, scanat;
j) raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic și/sau manager energetic acreditați de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportul de performanță (performance ratio);
k) solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată;
l) în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.

CPP = FPPV + FM + FUSE + FSPV + FCPV

unde

FM – Factor de Multiplicare maxim 45 pct.
FPPV – Factor de Producție energie verde PV maxim 40 pct.
FUSE – Factor de Utilizare SE maxim 5 pct.
FSPV – Factorul de Stocare PV maxim 5 pct.
FCPV – Factorul de Cofinanțare PV (instalarea a minim 120JWo 5pct

CALCUL FM

Consum(12) 6 × PAEPV FM = 45 pct.
Consum(12) 5 × PAEPV FM = 38 pct.
Consum(12) 4 × PAEPV FM = 28 pct.
Consum(12) 3 × PAEPV FM = 17 pct.
Consum(12) 2 × PAEPV FM = 11 pct.
Consum(12) 0,8 × PAEPV FM = 7 pct.
Consum(12) 0,6 × PAEPV FM = 3 pct.
Consum(12) 0,4 × PAEPV FM = 2 pct.
Consum(12) 0,2 × PAEPV FM = 1 pct.
Consum(12) 0,1 × PAEPV FM = 0 pct

 

CALCUL PAEPV

productia estimata pentru un an, pentru capacitatea solicitată de PV spre instalare, folosind instrumentul Uniunii
Europene disponibil la adresa https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/, utilizând PVGIS SARAH.

Calcul  FPPV

FPPV = Puterea instalată (kWp / Suma solicitată* (euro) z 40.000  maxim 40 pct.
*la calculul FPPV nu se ia în calcul costul acumulatorilor

Calcul  FUPV

FUSE este valoarea din tabel5 determinată de Indicația modului de utilizare a statiilor de reincare :

Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, de  minim 50 kW FUSE = 5 pct.
Pe domeniul public/privat, cu acces public permanent, de 22 kW FUSE = 3 pct.
Pe domeniul privat, fără acces public, cu consum propriu FUSE = 1 pct.
Pe domeniul privat, fără acces public, fără consum propriu FUSE = 0 pct.

 

 

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice;invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri
fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ
b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;
f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare figura 2;
g) stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice, maxim 30% din cheltuielile cu achiziția sistemului de stocare – opțional.
(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este
nedeductibilă.
(3) Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program.
(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

 1. 5 zile dupa publicarea in MO a ghidului programului- Incepe inregistrarea in aplicatia informatica a programului
 2. 60 zile-inregistrarea/depunere documente in aplicatie informatica a programului
 3. 60 zile  termen pentru verificarea si validarea proiectelor
 4. 30 zile termen pentru semnarea contractului de finantare
 5. 90 zile termen in interiorul celor 150 zile pentru obtinerea ATR
 6. 12 luni termen pentru implementarea proiectului
 7. Obtinerea finantarii nerambursabila: dupa implementarea proiectului, pe baza ATR si certificat de racordare la retea

 

(1) Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 2 la ghid;
(2) Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
11
(3) În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de reprezentantul legal, se va atașa imputernicirea notarială, scanată sau semnată digital;
(4) Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicația informatică;
(5) În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user și parolă).

(1) Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de depunere.
(2) Proiectele vor indeplini criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare din prezentul ghid;
(3) Procedura de depunere a proiectului constă în:
a) completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
b) prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice prevăzute la art. 14.
(4) Solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;
(5) Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice, va primi o recipisă electronică care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de ordine eliberat de aplicația informatică;
(6) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse, acestea prezintă neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce la cunoştinţă operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice, iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească eligibilitatea solicitantului la data depunerii.
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1);
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depășirea perioadei de valabilitate;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau cerințe tehnice;
d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, fără stația/staţiile de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
e) solicitarea pentru instalare doar a stației/staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp.

ART. 14 – Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare
(1) Este eligibil proiectul care are ca scop instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în reţeaua naţională de distribuţie, și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.
(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 kWp – 100 kWp.
(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:
a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;
b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;
c) conexiuni – curent continuu şi/sau curent alternativ;
d) structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.
(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.

 

(1) În vederea aprobării solicitanților validați, Autoritatea efectuează analiza documentelor depuse de către aceştia în aplicația informatică.
(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză.
(3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Președintelui comisiei centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre finanțare și centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(4) Prin decizie, Președintele comisiei, aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre finanțare și centralizatorul privind proiectele propuse spre respingere.
(5) Deciziile Comisiei de analiză cuprinzând listele proiectelor acceptate și listele proiectelor respinse, se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii, www.energie.gov.ro, cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.
(6) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor selectate cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a
punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a numărului de ordine al depunerii.
(7) Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului (CCP) .

Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant .
În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat
și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program

Pentru încheierea contractelor, Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor validați contractele de finanțare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele vor fi contrasemnate de Autoritate în format electronic.

1) Modelul contractului de finanțare este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul ghid.
(2) Până la momentul perfectării contractului de finanțare, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
(3) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
(4) Lista operatorilor validaţi care au încheiat contracte de finanțare cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro.